Články

Bydlení v osobním vlastnictví

10.10.2014

Podívejme se na 15 základních informací, které mohou být užitečné každému vlastníku bytu.

 1. Bydlení v bytech v osobním vlastnictví je jako jediná forma bydlení upraveno v Zákoně o vlastnictví bytů 72/1994 Sb.
 2. V budovách s minimálně pěti byty a minimálně třemi různými vlastníky automaticky vzniká SVJ. Základním právním předpisem pro činnost SVJ jsou stanovy SVJ, které musí být v souladu se zákonem a zároveň musí být schváleny ¾ většina přítomných vlastníků.
 3. Nejvyšším rozhodujícím orgánem je shromáždění vlastníků, které by mělo být svoláno minimálně jednou za rok.
 4. Shromáždění vlastníků je usnášeníschopné, pokud  je přítomna nadpoloviční většina vlastníků všech jednotek.
 5. Při hlasování má každý hlas váhu odpovídající velikosti vlastnického podílu na společných částech domu. Tedy hlas majitele bytu 3+1 má větší váhu než hlas majitele bytu 1+1 o menší rozloze.
 6. Při volbě nového výboru je potřeba získat nadpoloviční většinu hlasů a to nejen všech přítomných na schůzi, ale nadpoloviční většinu mezi všemi vlastníky.
 7. Při změně stanov je třeba získat ¾ hlasů všech přítomných na schůzi.
 8. Pro rozhodnutí o rekonstrukci a opravách společných prostor je třeba získat ¾ hlasů všech vlastníků.
 9. S bytem v osobním vlastnictví můžete libovolně nakládat, užívat jej sami nebo jej pronajímat, rekonstruovat ho. V případě hypotéky či úvěru ho můžete dát do zástavy.
 10. Veškeré opravy v bytě si hradíte sami. Naopak opravy ve společných prostorách se hradí ze fondu oprav, do kterého přispívají všichni členové SVJ podle velikosti svých vlastnických podílů. Co je vaše soukromé vlastnictví a co se již počítá do společných prostor se můžete dozvědět z prohlášení vlastníka, což je listina uložená na katastru nemovitostí. Příkladem může být rozvod vody – pokud se stane závada (prasklé potrubí atp.) před uzávěrem vody směrem do bytu, jedná se o soukromé vlastnictví a opravu si musíte zařídit i zaplatit sami. Pokud k závadě dojde ve stoupačkách již za uzávěrem vody, jedná se škodu na společných prostorách a náklady na opravu se hradí z fondu oprav.
 11. Spolu s bytovou jednotkou se stáváte také spoluvlastníkem společných prostor, čímž vzniká vaše povinnost podílet se na údržbě těchto prostor.
 12. Jako vlastník bytové jednotky nemusíte platit nájem. Jste však povinni každý měsíc přispívat v závislosti na velikosti svého vlastnického podílu do společného fondu oprav, ze kterého se hradí náklady na správu budovy, opravy společných prostor domu, potřebné rekonstrukce atd.
 13. Výši příspěvku do fondu oprav určuje výbor SVJ, o změně přispívané částky je nutno hlasovat na schůzi a k jejímu schválení je třeba nadpoloviční většina hlasů všech přítomných.
 14. Máte-li výhrady k činnosti výboru nebo máte konstruktivní návrh, který potřebujete přednést na schůzi SVJ, můžete sami požádat  o svolání shromáždění vlastníků, budete však potřebovat podporu dalších majitelů bytů a to takovou, aby jejich podíl hlasů odpovídal minimálně 1/4 všech hlasů.
 15. Vyplatí se pravidelně se účastnit shromáždění vlastníků, jen tak se můžete podílet na rozhodnutích týkajících se kvality vašeho bydlení i nákladů s tím spojených.
Zpět

29.10.2014
Velkorysý purismus

adresa: Ronalda Regana, Praha 6 - Bubeneč styl: minimalismus benefity: možnost přizpůsobit byt individuálním potřebám, blízkost centra a městských parků, bezpečnost a nonstop concierge servis.

28.10.2014
Život s legendou

adresa: Vila Winternitz, Na Cihlářce 10, Praha 5 styl: pravověrný funkcionalismus benefit: možnost na vlastní kůži zjistit, proč se Adolf Loos zapsal do historie architektury

27.10.2014
Ahoy!

adresa: Vltava (kdekoli, kde dostanete povolení zakotvit) styl: minimalistický hi-tech benefit: u snídaně můžete krmit labutě.

27.10.2014
Vyhraněná krása

adresa: Vnislavova 4, Praha 2, Výtoň styl: expresionismus benefity: můžete se tu cítit jako hvězdy, protože na chodníku před domem neustále někdo postává s fotoaparátem zaměřeným na váš dům.

Váš názor nás zajímá!

Máte-li otázku, sdělení, připomínku, nabídku nebo poptávku, můžete nás kontaktovat
pomocí webového formuláře:

Preferuji být kontaktován/a prostřednictvím

emailu telefonu
Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Přeji si na mnou uvedenou e-mailovou adresu dostávat novinky o aktuálních nabídkách CCD