Inženýrská činnost

Inženýrská činnost

Engineering

Jestliže jste časově zaneprázdněni a chcete si ušetřit někdy složité a zdlouhavé jednání s úřady nabízíme tímto zastupování Vaší osoby při těchto jednáních. Na základě uzavřené plné moci k zastupování při jednání s orgány státní správy a ostatními účastníky řízení je možno provádět tuto činnost – nazývá se inženýrská činnost ve výstavbě.

Inženýrská činnost je rozdělena do určitých fází dle druhu samotné výstavby:

  • Předprojektová inženýrská činnost
  • Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí
  • Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení
  • Inženýrská činnost pro zajištění kolaudace stavby a případných povolení provozu

Předprojektová inženýrská činnost

Obsah této činnosti je prvopočátkem celého koloběhu vlastních projektových prací. Výsledkem této činnosti jsou předběžné souhlasy a vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků následujícího správního řízení v součinnosti se správci jednotlivých sítí. Dle výše uvedených jednání je dále postupováno při zpracování jednotlivých etap projektové dokumentace. Jedná se o zjištění veškerých podmínek, které podmiňují projekt a budoucí postu vlastní výstavby. Tyto podmínky jsou zapracovány do projektu. Někdy v určitých lokalitách tato činnost šetří čas, zbytečná složitá, komplokovaná následující jednání a především finanční prostředky investora.

Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí

Při zpracování projektové dokumentace je projektant v kontaktu dotčenými orgány státní správy a jednotlivé fáze projektu jsou konzultovány nejen s investorem, ale také s jednotlivými zástupci státní správy.

Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení

Projektová dokumentace pro stavební povolení musí obsahovat veškeré podmínky dané územním rozhodnutím a některé podmínky – vyjádření, které byly zjištěny při provádění inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnutí především správců sítí musí být zapracovány do projektové dokumentace. V některých případech , specifikovaných Stavebním zákonem ,není pro navrženou stavbu vydáváno územní rozhodnutí, nebo je stavební povolení vydáváno v tzv.sloučeném řízení. V těchto případech se pro vydání stavebního povolení zajišťují všechna vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení v plném rozsahu.

Inženýrská činnost pro zajištění kolaudace stavby a případných povolení provozu

Při této činnosti se zajišťují veškeré doklady, které jsou nutné předložit ke kolaudačnímu řízení stavby. Jedná se např. o geometrické zaměření skutečného provedení stavby, revizní zprávy elektro, topení, tlakové zkoušky instalací, certifikáty použitých jednotlivých stavebních materiálů a mnoho dalších dokladů, které je nutno kolaudační komisi předložit a předat. Závěrem je to i zajištění hladkého průběhu kolaudace a získání kolaudačního protokolu s vyznačením právní moci tohoto rozhodnutí.

Váš názor nás zajímá!

Máte-li otázku, sdělení, připomínku, nabídku nebo poptávku, můžete nás kontaktovat
pomocí webového formuláře:

Preferuji být kontaktován/a prostřednictvím

emailu telefonu
Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Přeji si na mnou uvedenou e-mailovou adresu dostávat novinky o aktuálních nabídkách CCD